HELSINGIN PILOTTILUKIOIDEN VÄLIRAPORTIT

Raportit, syksy 2011
Raportit, tammikuu 2012


HELSINGIN PILOTTILUKIOIDEN KEHITTÄMÄT HYVÄT KÄYTÄNTEET JA OHJAUKSEN UUDET TYÖTAVAT

Hyvät käytänteet kuvataan omilla sivuillaan seuraavan sisältörungon avulla:
- Mihin hankkeen tavoitteisiin kehitetty menetelmä liittyy?
- Missä menetelmä on kehitetty? Ketkä ovat osallistuneet menetelmän kehittämiseen?
- Kuka on yhteyshenkilö, joka antaa lisätietoja menetelmästä?
- Vapaamuotoinen kuvaus kehitetystä menetelmästä (missä ja miten menetelmää voi käyt-tää, mahdolliset kytkökset muihin hankekäytänteisiin)
- Menetelmällä saavutetut tulokset
- Kaipaako menetelmä vielä jatkokehittelyä?