Tälle sivulle on koottu hankkeen aikana pilottilukioissa kehitetyt uudet ohjausmenetelmät. Menetelmät on ryhmitelty hankkeen tavoitteiden perusteella.